پول ، خدای قلابی مردم

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

دکتر رنانی می گوید «خدای اشرف مخلوقات ، انسان ، پول است»
راست هم می گوید ، این روزها فقط پول اهمیت دارد.بدون پول کارت راه نمی افتد.زندگی یک مسابقه است ، پول هم برگ برنده آن.هر که برگ برنده اش بیشتر باشد ، شانسش برای برنده شدن بیشتر است.آنکه برگ برنده را نداشته باشد ، بازنده است و عذاب اینکه چرا برنده نشده است ، را باید بکشد.
اصلاً پول شده خدای قلابی مردم ، تا پول هست ، اوضاع بر وفق مرادشان است ، اگر نباشد ، چنان گریه و زاری می کنند که انگار بچه شان را سر بریده اند.حق هم دارند ، پول که نباشد ، زمین می خوری و دیگر نمی توانی بایستی ، اگر هم کسی به تو کمک کند ، خودش از مسابقه عقب می ماند.
البته بعضی ها آنقدر برگ برنده دارند که با کمک کردن به کسی ، باز هم جلو هستند.یا کمک می کنند که کسی عقب نماند ، یا با همان برگ برنده کاری می کنند که دیگران اصلاً نتوانند بایستند.
همین پول دنیا به گند کشیده ، کاری کرده که از طرفی صدها نفر خوشبخت شوند و از طرف دیگر ، هزاران نفر را به خاک سیاه نشانده ، خوشبخت ها حریصند و و بدبخت ها ، توان اینکه حریص باشند را ندارند.
همین است که دنیا شده جولانگاه پول پرستان حریص و جهنم مساکین بی نوا....


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها